Σοφία Αποστόλου – Νίκος Γεροκωνσταντής

Σας καλωσορίζουμε στο διαδικτυακό τόπο του δικηγορικού μας γραφείου!

Τομείς δραστηριότητας – Σοφία Αποστόλου – Νίκος Γεροκωνσταντής

ΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Το δικηγορικό μας γραφείο αποτελεί έναν αξιόπιστο χώρο όπου η νομική εμπειρία συναντά την πολυσύνθετη πραγματικότητα του δικαίου.

Αναλαμβάνοντας υποθέσεις σε ποικίλους τομείς, το γραφείο μας διακρίνεται για την ικανότητά του να παρέχει ολοκληρωμένες νομικές λύσεις σε πελάτες με διάφορες νομικές ανάγκες.

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το γραφείο μας παρέχει πλήρη και αποτελεσματική νομική εκπροσώπηση σε όλους τους τομείς του αστικού δικαίου ήτοι ενοχικό, εμπράγματο, κληρονομικό, οικογενειακό δίκαιο.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Διαθέτουμε πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένη γνώση σε θέματα που άπτονται του Διοικητικού Δικαίου, με ειδίκευση σε θέματα δημοσίων συμβάσεων.

ΕΡΓΑΤΙΚΟ/ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Παρέχουμε υπηρεσίες σε υποθέσεις εργατικού και ασφαλιστικού δικαίου τόσο σε επίπεδο συμβουλευτικής δικηγορίας όσο και δικαστηριακά.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το γραφείο μας προσφέρει νομικές υπηρεσίες σε ευρύ φάσμα του εταιρικού δικαίου, όπως στη σύσταση προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών και...

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το γραφείο μας διαθέτει εξειδίκευση και εμπειρία στο πεδίο του τραπεζικού δικαίου, παρέχει τα εχέγγυα για τη βέλτιστη εξώδικη και δικαστική εκπροσώπηση των εντολέων μας...

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Δραστηριοποιούμαστε επι σειρά ετών με μεγάλη επιτυχία στο χώρο του ποινικού δικαίου καλύπτοντας όλο το φάσμα των αδικημάτων του ποινικού δικαίου.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Το γραφείο μας παρέχει πλήρη υποστήριξη, συμβουλευτική και δικαστηριακή σε όλα τα νομικά θέματα της λειτουργίας μίας επιχείρησης, περιλαμβανομένων φορολογικών και εργασιακών θεμάτων.

Scroll to Top