Σοφία Αποστόλου – Νίκος Γεροκωνσταντής

Σας καλωσορίζουμε στο διαδικτυακό τόπο του δικηγορικού μας γραφείου!

Αστικό δίκαιο – Σοφία Αποστόλου – Νίκος Γεροκωνσταντής

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το γραφείο μας παρέχει πλήρη και αποτελεσματική νομική εκπροσώπηση σε όλους τους τομείς του αστικού δικαίου.

Αναλαμβάνουμε υποθέσεις όπως:
Οικογενειακό Δίκαιο
(Διαζύγια – Διατροφή παιδιών – Επιμέλεια παιδιών – Επικοινωνία αντιδίκων – Υιοθεσίες – Αναγνωρίσεις τέκνων – Σύμφωνα συμβίωσης)

Κληρονομικό Δίκαιο
(Κληρονομητήρια – Αποδοχές κληρονομιάς – Διευθετήσεις κληρονομικών διεκδικήσεων)

Ακίνητα
(Μισθώσεις αστικές και επαγγελματικές – Αγοραπωλησίες και έλεγχος νομιμότητας ακινήτων – Μεταβιβάσεις – Πολεοδομικές παραβάσεις – Εκπροσώπηση σε μισθωτικές διαφορές και διαφορές συνιδιοκτητών)

Τροχαία ατυχήματα

Διακανονισμό οφειλών

Το δικηγορικό μας γραφείο έχει μεγάλη εμπειρία σε όλες τις περιπτώσεις που σχετίζονται με το Δίκαιο της Αναγκαστικής Εκτέλεσης, έχοντας χειριστεί υποθέσεις τόσο εκ μέρους πιστωτών όσο και οφειλετών κατά τη διαδικασία εκτέλεσης. Ασχολούμαστε με Διαταγές Πληρωμής, Κατασχέσεις Κινητών και Ακίνητων Περιουσιακών Στοιχείων, Κατασχέσεις εις Χείρας Τρίτων, Ανακοπές / Αναστολές Διαταγών Πληρωμής, Ανακοπές / Αναστολές Πλειστηριασμών, κλπ.

Scroll to Top