Σοφία Αποστόλου – Νίκος Γεροκωνσταντής

Σας καλωσορίζουμε στο διαδικτυακό τόπο του δικηγορικού μας γραφείου!

Η ομάδα μας – Σοφία Αποστόλου – Νίκος Γεροκωνσταντής

Η ομάδα μας

ΝΙΚΟΣ ΓΕΡΟΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ

Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω

Με σπουδές στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, είμαι μάχιμος δικηγόρος από το έτος 1998.

Παράλληλα έχω διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Χαλκίδας από το 2008 έως το 2017, προωθώντας τα συμφέροντα των μελών του Συλλόγου και από τη θέση του Αντιπροέδρου ΔΣ επί τριετία.

Διαθέτω πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένη γνώση σε θέματα που άπτονται του Διοικητικού Δικαίου, με ειδίκευση σε θέματα δημοσίων συμβάσεων, καθώς και Φορολογικού Δικαίου.

Παρέχω νομικές υπηρεσίες σε φυσικά και νομικά πρόσωπα για υποθέσεις εργατικού και ασφαλιστικού δικαίου τόσο σε επίπεδο συμβουλευτικής δικηγορίας όσο και δικαστηριακά.

Είμαι νομικός σύμβουλος επιχειρήσεων ενδεικτικά στον χώρο της πτηνοτροφίας, των ιχθυοκαλλιεργειών, πλαστικών καθώς και του κλάδου των κατασκευών.

Γλώσσες: Αγγλικά

ΣΟΦΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω

Από το 2004 υπηρετώ ενεργά τη δικηγορία ως μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Χαλκίδας.

Είμαι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο (LL.M in International Business Law) του Πανεπιστημίου του Μanchester.

Παρέχω νομικές υπηρεσίες σε όλους τους τομείς του αστικού και διοικητικού δικαίου, διαθέτω δε πλούσια εμπειρία στον τομέα του εμπορικού δικαίου, ελληνικού και ευρωπαϊκού, καθώς και στον τομέα του πτωχευτικού δικαίου, έχοντας αναλάβει με επιτυχία και καθήκοντα συνδίκου πτώχευσης.

Δραστηριοποιούμαι επίσης στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στο δίκαιο εξυγίανσης και αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων, σε συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων, στον νομικό έλεγχο εταιρειών (Due Diligence) και στον τομέα των εμπορικών συμβάσεων.

Γλώσσες: Αγγλικά

Scroll to Top