Σοφία Αποστόλου – Νίκος Γεροκωνσταντής

Σας καλωσορίζουμε στο διαδικτυακό τόπο του δικηγορικού μας γραφείου!

Σοφία Αποστόλου – Νίκος Γεροκωνσταντής – Δικηγορικό Γραφείο

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Γνώση - Εμπειρία - Αποτελεσματικότητα

ΝΙΚΟΣ ΓΕΡΟΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ

ΣΟΦΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Η εμπειρία μας εξασφαλίζει την ποιότητα των υπηρεσιών μας.

Η Ομάδα μας

ΣΟΦΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Από το 2004 υπηρετώ ενεργά τη δικηγορία ως μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Χαλκίδας. Είμαι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο (LL.M in International Business Law) του Πανεπιστημίου του Μanchester. 

ΝΙΚΟΣ ΓΕΡΟΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ

Με σπουδές στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, είμαι μάχιμος δικηγόρος από το έτος 1998. Παράλληλα έχω διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Χαλκίδας από το 2008 έως το 2017, προωθώντας τα συμφέροντα των μελών του Συλλόγου και από τη θέση του Αντιπροέδρου ΔΣ επί τριετία.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας!

Scroll to Top