Σοφία Αποστόλου – Νίκος Γεροκωνσταντής

Σας καλωσορίζουμε στο διαδικτυακό τόπο του δικηγορικού μας γραφείου!

Εργατικό/Ασφαλιστικό Δίκαιο – Σοφία Αποστόλου – Νίκος Γεροκωνσταντής

Εργατικό/Ασφαλιστικό Δίκαιο

Παρέχουμε υπηρεσίες σε υποθέσεις εργατικού και ασφαλιστικού δικαίου τόσο σε επίπεδο συμβουλευτικής δικηγορίας όσο και δικαστηριακά.

Αναλαμβάνουμε την αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν την παράβαση συμβατικών υποχρεώσεων:
– την εκπλήρωση υποχρεώσεων προς Σ.Ε.Π.Ε.
– τη λύση συμβάσεων εργασίας.
– τις αγωγές για αποζημίωση απόλυσης και ακύρωση καταγγελίας.
– τα εργατικά ατυχήματα.
– τη συμβιβαστική επίλυση εργατικών διαφορών.
– τη δικαστική εκπροσώπηση σε εργατικές διαφορές.
– την εκπροσώπηση σε διαδικασίες διαμεσολάβησης και διαιτησίας αναφορικά με εργατικές διαφορές.

Scroll to Top