Σοφία Αποστόλου – Νίκος Γεροκωνσταντής

Σας καλωσορίζουμε στο διαδικτυακό τόπο του δικηγορικού μας γραφείου!

Διοικητικό Δίκαιο – Σοφία Αποστόλου – Νίκος Γεροκωνσταντής

Διοικητικό Δίκαιο

Διαθέτουμε πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένη γνώση σε θέματα που άπτονται του Διοικητικού Δικαίου, με ειδίκευση σε θέματα δημοσίων συμβάσεων.

Το γραφείο μας διαθέτει σημαντική και ουσιαστική εμπειρία στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις διαφορές που ανακύπτουν ανάμεσα στους πολίτες και το κράτος ή ανάμεσα σε εταιρίες και στη Δημόσια Διοίκηση (Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δημόσιες Υπηρεσίες, Ανεξάρτητες Αρχές, Πανεπιστήμια, κ.ά.).

Γνωρίζουμε σε βάθος την πολυσχιδή νομολογία του Διοικητικού Δικαίου και είμαστε σε θέση να σχεδιάσουμε στρατηγικά τον αποτελεσματικότερο τρόπο εκπροσώπησης του εντολέα μας ενώπιον κάθε διοικητικής και δικαστικής αρχής.

Αναλαμβάνουμε υποθέσεις που αφορούν:
– Εκπροσώπηση ενώπιον διοικητικών αρχών για πρόστιμα και επιβολή διοικητικών ποινών.
– Διαφορές με ασφαλιστικά Ταμεία για συντάξεις κλπ.
– Διοικητικά πρόστιμα.
– Παράλειψη οποιουδήποτε οργάνου, αρχής ή προσώπου που ασκεί διοικητική ή εκτελεστική εξουσία.
– Δικαιώματα πολίτη.
– Ακυρωτικές δίκες ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των διοικητικών εφετείων όλης της χώρας.

Scroll to Top