Σοφία Αποστόλου – Νίκος Γεροκωνσταντής

Σας καλωσορίζουμε στο διαδικτυακό τόπο του δικηγορικού μας γραφείου!

Συμβουλευτική Επιχειρήσεων – Σοφία Αποστόλου – Νίκος Γεροκωνσταντής

Συμβουλευτική Επιχειρήσεων

Το γραφείο μας παρέχει πλήρη υποστήριξη, συμβουλευτική και δικαστηριακή σε όλα τα νομικά θέματα της λειτουργίας μίας επιχείρησης, περιλαμβανομένων φορολογικών και εργασιακών θεμάτων.

Στο πελατολόγιο συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων, κατασκευαστικές εταιρείες, εταιρείες ανάπτυξης και εκμετάλλευσης ακινήτων, πτηνοτροφικές επιχειρήσεις και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα.

Ο νομικός έλεγχος έχει τεράστια σημασία στις εμπορικές συναλλαγές. Εντοπίζοντας τυχόν εμπόδια, παρουσιάζουμε, σε συνδυασμό με την έρευνά τους, όλες τις δυνατές στρατηγικές και προτείνουμε την καλύτερη δυνατή προσέγγιση όσον αφορά στη διάρθρωση κάθε συναλλαγής.

Scroll to Top