Σοφία Αποστόλου – Νίκος Γεροκωνσταντής

Σας καλωσορίζουμε στο διαδικτυακό τόπο του δικηγορικού μας γραφείου!

Ποινικό Δίκαιο – Σοφία Αποστόλου – Νίκος Γεροκωνσταντής

Ποινικό Δίκαιο

Δραστηριοποιούμαστε επί σειρά ετών με μεγάλη επιτυχία στο χώρο του ποινικού δικαίου σε όλο το φάσμα των αδικημάτων του ποινικού δικαίου.

Η εκπροσώπηση στην ανάκριση, η σύνταξη απολογητικών υπομνημάτων, η παράσταση στο ακροατήριο, η παράσταση πολιτικής αγωγής αλλά και η υποστήριξη φυσικών και νομικών προσώπων στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους ζωής με σκοπό τη σύννομη διενέργεια σχετικών με αυτή πράξεων και συνακόλουθα την αποφυγή τέλεσης παρανόμων ενεργειών προβλεπομένων είτε στο Ποινικό Κώδικα είτε σε ειδικούς ποινικούς νόμους αποτελούν βασικά πεδία της νομικής υποστήριξης των εντολέων μας.

Ενδεικτικά αναφέρονται:
– Ποινικά ζητήματα δημοσίων συμβάσεων και συναφή ζητήματα απιστίας και απάτης.
– Ποινική ευθύνη στο πλαίσιο τραπεζικών πιστοδοτήσεων και αναδιαρθρώσεων.
– Φορολογικό Ποινικό Δίκαιο.
– Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.
– Ποινικό Δίκαιο περιβάλλοντος.
– Ποινικό Δίκαιο ανταγωνισμού.
– Υποθέσεις με αντικείμενο εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας, της περιουσίας και περί τα υπομνήματα (ιδίως υπεξαίρεση, απάτη, απιστία και πλαστογραφία).
Αστική και ποινική ευθύνη διά του τύπου και των ΜΜΕ.
– Ποινική ευθύνη δημοσίων και δημοτικών λειτουργών και υπαλλήλων.
Στρατιωτικό Ποινικό Δίκαιο.
Προσωπικά δεδομένα και ποινική προστασία αυτών.
– Υποθέσεις αμέλειας (ατυχήματα σε τεχνικά έργα και εγκαταστάσεις, εργατικά ατυχήματα, εμπρησμοί κ.ο.κ.).
– Αστική και ποινική ευθύνη από αυτοκινητικά ατυχήματα.

Scroll to Top